Privacybeleid

Laatst bijgewerkt: 12 maart 2024

 

Dit privacybeleid beschrijft onze beleidsmaatregelen en procedures met betrekking tot de verzameling, het gebruik en de openbaarmaking van uw informatie wanneer u de dienst gebruikt, en informeert u over uw privacyrechten en hoe de wet u beschermt.

Wij gebruiken uw persoonlijke gegevens om de dienst te leveren en te verbeteren. Door de dienst te gebruiken, stemt u in met de verzameling en het gebruik van informatie in overeenstemming met dit privacybeleid. Dit privacybeleid is opgesteld met behulp van de Free Privacy Policy Generator.

Interpretatie en definities

Interpretatie

De woorden waarvan de eerste letter is gekapitaliseerd, hebben betekenissen zoals gedefinieerd onder de volgende voorwaarden. De volgende definities hebben dezelfde betekenis, ongeacht of ze in enkelvoud of meervoud voorkomen.

Definities

Voor de doeleinden van dit privacybeleid:

 • Account betekent een uniek account dat voor u is aangemaakt om toegang te krijgen tot onze dienst of delen van onze dienst.
 • Affiliate betekent een entiteit die wordt gecontroleerd, gecontroleerd wordt door, of onder gemeenschappelijke controle staat met een partij, waarbij “controle” eigendom van 50% of meer van de aandelen, aandelenbelang of andere effecten die gerechtigd zijn om te stemmen voor de verkiezing van directeuren of andere beherende autoriteit.
 • Bedrijf (aangeduid als “het Bedrijf”, “Wij”, “Ons” of “Onze” in deze Overeenkomst) verwijst naar BV, Bredaseweg 100, 4902 NS, Oosterhout
 • Cookies zijn kleine bestanden die op uw computer, mobiele apparaat of een ander apparaat worden geplaatst door een website, met details van uw browsegeschiedenis op die website als een van de vele toepassingen.
 • Land verwijst naar: Nederland
 • Apparaat betekent elk apparaat dat toegang kan krijgen tot de dienst, zoals een computer, een mobiele telefoon of een digitale tablet.
 • Persoonsgegevens zijn alle informatie die betrekking heeft op een geïdentificeerde of identificeerbare persoon.
 • Dienst verwijst naar de Website.
 • Dienstverlener betekent elke natuurlijke of rechtspersoon die gegevens namens het Bedrijf verwerkt. Het verwijst naar derde bedrijven of individuen die door het Bedrijf zijn ingeschakeld om de dienst te vergemakkelijken, de dienst namens het Bedrijf te leveren, diensten uit te voeren die verband houden met de dienst, of het Bedrijf te helpen bij het analyseren van hoe de dienst wordt gebruikt.
 • Dienst van derden Sociaal Media Service verwijst naar een website of een sociaal netwerkwebsite waarop een gebruiker kan inloggen of een account kan aanmaken om de dienst te gebruiken.
 • Gebruiksgegevens verwijst naar gegevens die automatisch worden verzameld, gegenereerd door het gebruik van de dienst of door de dienstinfrastructuur zelf (bijvoorbeeld de duur van een paginabezoek).
 • Website verwijst naar Theo Leenders, bereikbaar via https://www.theoleenders.nl/
 • U betekent de persoon die toegang heeft tot of de dienst gebruikt, of het bedrijf of andere juridische entiteit namens welke een dergelijke persoon toegang heeft tot of de dienst gebruikt, indien van toepassing.

Verzamelen en gebruiken van uw persoonsgegevens

Soorten verzamelde gegevens

Persoonsgegevens

Tijdens het gebruik van onze dienst kunnen we u vragen ons bepaalde persoonlijk identificeerbare informatie te verstrekken waarmee u kunt worden gecontacteerd of geïdentificeerd. Persoonlijk identificeerbare informatie kan onder meer omvatten:

 • E-mailadres
 • Voornaam en achternaam
 • Telefoonnummer
 • Adres, Staat, Provincie, Postcode, Stad
 • Gebruiksgegevens

Gebruiksgegevens

Gebruiksgegevens worden automatisch verzameld bij het gebruik van de dienst.

Gebruiksgegevens kunnen informatie bevatten zoals het internetprotocoladres van uw apparaat (bijvoorbeeld IP-adres), browsertype, browserversie, de pagina’s van onze dienst die u bezoekt, het tijdstip en de datum van uw bezoek, de tijd die u op die pagina’s doorbrengt, unieke apparaatidentificatoren en andere diagnostische gegevens.

 

Wanneer u toegang krijgt tot de dienst via een mobiel apparaat, kunnen we automatisch bepaalde informatie verzamelen, waaronder, maar niet beperkt tot, het type mobiele telefoon dat u gebruikt, de unieke ID van uw mobiele apparaat, het IP-adres van uw mobiele apparaat, uw mobiele besturingssysteem, het type mobiele internetbrowser dat u gebruikt, unieke apparaatidentificatoren en andere diagnostische gegevens.

 

We kunnen ook informatie verzamelen die uw browser verstuurt wanneer u onze dienst bezoekt of wanneer u toegang krijgt tot de dienst via een mobiel apparaat.

Informatie van diensten van derden op sociale media

Het bedrijf staat u toe een account aan te maken en in te loggen om de dienst te gebruiken via de volgende diensten van derden op sociale media:

 • Google
 • Facebook
 • Instagram
 • Twitter
 • LinkedIn

Als u ervoor kiest om u te registreren via of ons anderszins toegang te geven tot een dienst van derden op sociale media, kunnen we persoonlijke gegevens verzamelen die al zijn gekoppeld aan uw account bij die dienst van derden op sociale media, zoals uw naam, uw e-mailadres, uw activiteiten of uw contactenlijst die aan dat account is gekoppeld.

 

U heeft ook de mogelijkheid om aanvullende informatie te delen met het Bedrijf via uw account bij de dienst van derden op sociale media. Als u ervoor kiest om dergelijke informatie en persoonlijke gegevens te verstrekken, geeft u het Bedrijf toestemming om deze op een manier te gebruiken, delen en op te slaan die consistent is met dit privacybeleid, tijdens registratie of anderszins.

Volgtechnologieën en cookies

We gebruiken cookies en vergelijkbare volgtechnologieën om de activiteit op onze dienst te volgen en bepaalde informatie op te slaan. Gebruikte volgtechnologieën zijn onder andere bakens, tags en scripts om informatie te verzamelen en bij te houden en onze dienst te verbeteren en analyseren. De technologieën die we gebruiken, kunnen omvatten:

 • Cookies of browsercookies. Een cookie is een klein bestand dat op uw apparaat wordt geplaatst. U kunt uw browser instrueren om alle cookies te weigeren of aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Als u echter geen cookies accepteert, kunt u mogelijk sommige delen van onze dienst niet gebruiken. Tenzij u uw browserinstelling zo heeft aangepast dat het cookies weigert, kan onze dienst cookies gebruiken.
 • Webbakens. Bepaalde delen van onze dienst en onze e-mails kunnen kleine elektronische bestanden bevatten die bekend staan als webbakens (ook wel clear gifs, pixel tags en single-pixel gifs genoemd) die het bedrijf in staat stellen bijvoorbeeld gebruikers te tellen die die pagina’s hebben bezocht of een e-mail hebben geopend en voor andere gerelateerde websitestatistieken (bijvoorbeeld het bijhouden van de populariteit van een bepaald gedeelte en het verifiëren van systeem- en serverintegriteit).

Cookies kunnen “Persistent” of “Sessie” cookies zijn. Persistent cookies blijven op uw persoonlijke computer of mobiele apparaat wanneer u offline gaat, terwijl sessiecookies worden verwijderd zodra u uw webbrowser sluit. Meer informatie over cookies is te vinden in het artikel over cookies op de Free Privacy Policy-website.

 

We gebruiken zowel sessie- als permanente cookies voor de hieronder beschreven doeleinden:

Noodzakelijke / Essentiële cookies

Type: Sessiecookies

Beheerd door: Ons

Doel: Deze cookies zijn essentieel om u diensten te bieden via de website en om u in staat te stellen enkele van de functies te gebruiken. Ze helpen gebruikers te authenticeren en frauduleus gebruik van gebruikersaccounts te voorkomen. Zonder deze cookies kunnen de gevraagde diensten niet worden geleverd en gebruiken we deze cookies alleen om u deze diensten te bieden.

Cookiesbeleid / Kennisgeving Acceptatiecookies

Type: Permanente cookies

Beheerd door: Ons

Doel: Deze cookies identificeren of gebruikers het gebruik van cookies op de website hebben geaccepteerd.

Functionaliteitscookies

Type: Permanente cookies

Beheerd door: Ons

Doel: Deze cookies stellen ons in staat keuzes te onthouden die u maakt wanneer u de website gebruikt, zoals het onthouden van uw inloggegevens of taalvoorkeur. Het doel van deze cookies is om u een persoonlijkere ervaring te bieden en te voorkomen dat u uw voorkeuren telkens opnieuw moet invoeren wanneer u de website gebruikt.

 

Voor meer informatie over de cookies die we gebruiken en uw keuzes met betrekking tot cookies, kunt u ons Cookiesbeleid of het gedeelte Cookies van ons Privacybeleid raadplegen.

Gebruik van uw persoonsgegevens

Het Bedrijf kan persoonsgegevens gebruiken voor de volgende doeleinden:

 • Om onze dienst te leveren en te onderhouden, inclusief het monitoren van het gebruik van onze dienst.
 • Om uw account te beheren: om uw registratie als gebruiker van de dienst te beheren. De persoonsgegevens die u verstrekt, kunnen u toegang geven tot verschillende functionaliteiten van de dienst die beschikbaar zijn voor u als geregistreerde gebruiker.
 • Voor de uitvoering van een overeenkomst: de ontwikkeling, naleving en uitvoering van het aankoopcontract voor de producten, items of diensten die u heeft gekocht of van enige andere overeenkomst met ons via de dienst.
 • Om contact met u op te nemen: om contact met u op te nemen via e-mail, telefoongesprekken, sms of andere equivalente vormen van elektronische communicatie, zoals pushmeldingen van een mobiele applicatie met betrekking tot updates of informatieve communicatie met betrekking tot de functionaliteiten, producten of gecontracteerde diensten, inclusief de beveiligingsupdates, wanneer dit nodig of redelijk is voor de uitvoering ervan.
 • Om u nieuws, speciale aanbiedingen en algemene informatie te verstrekken over andere goederen, diensten en evenementen die we aanbieden en die vergelijkbaar zijn met diegene die u al hebt gekocht of hebt gevraagd, tenzij u ervoor hebt gekozen dergelijke informatie niet te ontvangen.
 • Om uw verzoeken te beheren: om uw verzoeken aan ons bij te wonen en te beheren.
 • Voor bedrijfsoverdrachten: we kunnen uw informatie gebruiken om een fusie, verkoop van activa, financiering, of overname van ons bedrijf aan een ander bedrijf te beoordelen of uit te voeren, hetzij als lopende zaak, hetzij als onderdeel van faillissement, liquidatie of een soortgelijke procedure, waarbij persoonsgegevens die we over onze dienstgebruikers bewaren, tot de overgedragen activa behoren.
 • Voor andere doeleinden: we kunnen uw informatie gebruiken voor andere doeleinden, zoals gegevensanalyse, het identificeren van gebruikstrends, het bepalen van de effectiviteit van onze promotionele campagnes en om onze dienst, producten, services, marketing en uw ervaring te evalueren en te verbeteren.

We kunnen uw persoonlijke informatie delen in de volgende situaties:

 • Met dienstverleners: we kunnen uw persoonlijke informatie delen met dienstverleners om het gebruik van onze dienst te monitoren en analyseren, en om contact met u op te nemen.
 • Voor bedrijfsoverdrachten: we kunnen uw persoonlijke informatie delen of overdragen in verband met, of tijdens onderhandelingen over, een fusie, verkoop van bedrijfsactiva, financiering, of overname van ons bedrijf door een ander bedrijf.
 • Met filialen: we kunnen uw informatie delen met onze filialen, waarbij we die filialen zullen verplichten zich te houden aan dit privacybeleid. Filialen omvatten ons moederbedrijf en andere dochterondernemingen, joint venture-partners of andere bedrijven die wij controleren of die onder gemeenschappelijke controle staan met ons.
 • Met zakelijke partners: we kunnen uw informatie delen met onze zakelijke partners om u bepaalde producten, diensten of promoties aan te bieden.
 • Met andere gebruikers: wanneer u persoonlijke informatie deelt of anderszins interactie heeft in openbare ruimtes met andere gebruikers, kan dergelijke informatie door alle gebruikers worden bekeken en buiten openbaar worden verspreid. Als u interactie heeft met andere gebruikers of zich registreert via een dienst van derden op sociale media, kunnen uw contacten op de dienst van derden op sociale media uw naam, profiel, foto’s en beschrijving van uw activiteit zien. Op dezelfde manier kunnen andere gebruikers beschrijvingen van uw activiteit bekijken, met u communiceren en uw profiel bekijken.
 • Met uw toestemming: we kunnen uw persoonlijke informatie voor elk ander doel bekendmaken met uw toestemming.

Bewaren van uw persoonsgegevens

Het Bedrijf zal uw persoonsgegevens alleen bewaren zolang als nodig is voor de doeleinden die in dit privacybeleid worden uiteengezet. We zullen uw persoonsgegevens bewaren en gebruiken voor zover nodig om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen (bijvoorbeeld als we uw gegevens moeten bewaren om te voldoen aan de van toepassing zijnde wetten), geschillen op te lossen en onze juridische overeenkomsten en beleidsregels te handhaven.

 

Het Bedrijf zal ook gebruiksgegevens bewaren voor interne analyse doeleinden. Gebruiksgegevens worden over het algemeen voor een kortere periode bewaard, behalve wanneer deze gegevens worden gebruikt om de beveiliging te versterken of de functionaliteit van onze dienst te verbeteren, of wanneer we wettelijk verplicht zijn om deze gegevens voor langere tijd te bewaren.

Overdracht van uw persoonsgegevens

Uw informatie, inclusief persoonsgegevens, wordt verwerkt op de operationele kantoren van het Bedrijf en op andere plaatsen waar de bij de verwerking betrokken partijen zich bevinden. Dit betekent dat deze informatie mogelijk wordt overgedragen aan — en wordt onderhouden op — computers die zich buiten uw staat, provincie, land of ander overheidsgebied bevinden waar de wetten inzake gegevensbescherming kunnen verschillen van die in uw rechtsgebied.

 

Uw toestemming voor dit privacybeleid, gevolgd door uw indiening van dergelijke informatie, vertegenwoordigt uw akkoord met die overdracht.

 

Het Bedrijf zal alle redelijkerwijs noodzakelijke stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig worden behandeld en in overeenstemming met dit privacybeleid, en er zal geen overdracht van uw persoonsgegevens plaatsvinden naar een organisatie of een land, tenzij er adequate controles zijn ingesteld, inclusief de beveiliging van uw gegevens en andere persoonlijke informatie.

Verwijderen van uw persoonsgegevens

U heeft het recht om uw persoonsgegevens te verwijderen of te verzoeken dat wij helpen bij het verwijderen van de persoonsgegevens die we over u hebben verzameld.

 

Onze dienst kan u de mogelijkheid bieden om bepaalde informatie over u vanuit de dienst te verwijderen.

 

U kunt uw informatie op elk moment bijwerken, wijzigen of verwijderen door in te loggen op uw account, als u er een heeft, en de accountinstellingen te bezoeken waarmee u uw persoonlijke informatie kunt beheren. U kunt ook contact met ons opnemen om toegang te vragen tot, correctie of verwijdering van eventuele persoonlijke informatie die u aan ons hebt verstrekt.

Houd er echter rekening mee dat we mogelijk bepaalde informatie moeten behouden wanneer we een wettelijke verplichting of wettelijke basis hebben om dit te doen.

Openbaarmaking van uw persoonsgegevens

Bedrijfstransacties

Als het Bedrijf betrokken is bij een fusie, overname of verkoop van activa, kan uw persoonsgegevens worden overgedragen. We zullen u op de hoogte stellen voordat uw persoonsgegevens worden overgedragen en onderworpen worden aan een ander privacybeleid.

Wetshandhaving

Onder bepaalde omstandigheden kan het Bedrijf verplicht zijn uw persoonsgegevens bekend te maken als dit wettelijk vereist is of in reactie op geldige verzoeken van overheidsinstanties (bijvoorbeeld een rechtbank of een overheidsinstantie).

Andere wettelijke vereisten

Het Bedrijf kan uw persoonsgegevens bekendmaken in de oprechte overtuiging dat een dergelijke actie noodzakelijk is om te:

 • Voldoen aan een wettelijke verplichting
 • De rechten of eigendommen van het Bedrijf beschermen en verdedigen
 • Mogelijk wangedrag onderzoeken of voorkomen in verband met de dienst
 • De persoonlijke veiligheid van gebruikers van de dienst of het publiek beschermen
 • Beschermen tegen juridische aansprakelijkheid

Beveiliging van uw persoonsgegevens

De beveiliging van uw persoonsgegevens is belangrijk voor ons, maar onthoud dat geen enkele methode van verzending via internet of elektronische opslag 100% veilig is. Hoewel we ons inspannen om commercieel aanvaardbare middelen te gebruiken om uw persoonsgegevens te beschermen, kunnen we de absolute beveiliging ervan niet garanderen.

Privacy van kinderen

Onze dienst richt zich niet op personen jonger dan 13 jaar. We verzamelen niet bewust persoonlijk identificeerbare informatie van iemand jonger dan 13 jaar. Als u een ouder of voogd bent en u zich ervan bewust bent dat uw kind ons persoonsgegevens heeft verstrekt, neem dan contact met ons op. Als we ons ervan bewust worden dat we persoonsgegevens hebben verzameld van iemand jonger dan 13 jaar zonder verificatie van ouderlijke toestemming, nemen we stappen om die informatie van onze servers te verwijderen.

Links naar andere websites

Onze dienst kan links bevatten naar andere websites die niet door ons worden beheerd. Als u op een link van een derde klikt, wordt u naar de site van die derde geleid. We raden u ten zeerste aan het privacybeleid van elke site die u bezoekt, te bekijken.

We hebben geen controle over en nemen geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, privacypraktijken of beleid van websites of services van derden.

Wijzigingen in dit privacybeleid

We kunnen ons privacybeleid van tijd tot tijd bijwerken. We zullen u op de hoogte stellen van eventuele wijzigingen door het nieuwe privacybeleid op deze pagina te plaatsen.

We zullen u via e-mail en/of een opvallende kennisgeving op onze dienst op de hoogte brengen voordat de wijziging van kracht wordt en de “Laatst bijgewerkt” datum bovenaan dit privacybeleid wordt bijgewerkt.

Het wordt aangeraden om dit privacybeleid regelmatig te controleren op wijzigingen. Wijzigingen in dit privacybeleid zijn van kracht wanneer ze op deze pagina worden geplaatst.

Neem contact met ons op

Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen:

Door deze pagina te bezoeken op onze website: https://www.theoleenders.nl/contact/